I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky Miloš Jurči

Miloš Jurči – REMESLO MJ

sídlo: Miloš Jurči – REMESLO MJ Nová 295 027 44 Tvrdošín

IČO:  37086278

DIČ: 1020083471

II.

Účel spracúvania osobných údajov

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

V.

Zverejnenie údajov

VI.

Podmienky spracúvania

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby